Tuesday, March 11, 2014

sagebrush / bynke

the date for this said: December 28, 2012
datoen for dette sagde: 28. december, 2012blind snakes she turns away from the passing city


blinde slanger hun vender sig væk fra den passerende by


::


follow or don't rub my eyes as you drink your coke


følg efter eller la' vær' gnid mine øjne mens du drikker din cola


::


the falling of skin into my pocket some faint ferriswheel


huden der falder ned i min lomme et fjernt pariserhjul


::


putting my face back in place ”honey, the moon”


sætter mit ansigt på igen ”skat, det' månen”


::


birds something to get over iron flakes like dancers (and hurt)


fugle noget man kommer over jernspåner som dansere (og smerte)


::


a skin like asphalt (or the other way round) we fish for new genes


en hud som asfalt (eller omvendt) vi fisker efter nye gener


::


in a 90's shirt (those patterned ones, “wild”) adjusting the bladder content manually


i en 90'er skjorte (den mønstede slags, ”vild”) justerer blæreindholdet manuelt


::


carsick reading the Gita “don't blame it on the lizard”


læser Gita'en køresyg ”bebrejd nu ikke øglen”


::


“they wear moustaches and eat their children” a nail root stuck in the sock


”de har overskæg og spiser deres børn” en neglerod sidder fast i strømpen


::


concrete Apollo and Diana (mossy) somewhere someone uses an old typewriter


Apollo og Diana af beton (mosgroet) et sted bruger nogen en gammel skrivemaskine


::


does she net-date? I can sit with my hand down the pants (the right one)


netdater hun? jeg kan sidde med én hånd nede i bukserne (den højre)


::


among the sagebrush a culture of fear erases knowledge


mellem bynkerne en frygtens kultur udraderer viden


::


the glass has to be hard and coated some rust sticks to my conscience


glasset skal være hårdt og belagt noget rus klæber til min samvittighed


::


like cogwheels the yantra & the coffee grinder

som tandhjul yantraet & kaffemøllen


::


hurtful feathers among the monuments and then rain

sårende fjer mellem monumenterne og regnen


::


they're ashes & I've got 'em

de er aske & jeg har dem


::


she wishes I wish they do too and it's common

hun ønsker jeg ønsker de gør det også og det' almindeligt


::


a handle in the clouds

et håndtag i skyerne


::


the doors we don't paint and grass

dørene vi ikke maler og græsset


::


the season for spiders I wash

årstiden for edderkopper jeg vasker

No comments:

Post a Comment