Wednesday, March 5, 2014

snowdrops / vintergækker (yotsumono-ish / yotsumono-agtig)

”rhino or cloud, whatever”
”but you don't walk
you sit!”

”sanity? an overrated
thing, I'd say”

”pft! and it's gone”
”yea, unless you keep
the lid on”

”wow, snowdrops!”
”yea, there here every year”
”næsehorn eller sky, hvadsomhelst”
”men du vandrer ikke
du sidder!”

”normalitet? overvurderet
sku' jeg mene”

”pft! og det' væk”
”med mindre du beholder
låget på”

”wow, vintergækker”
”ja, de er her hvert år”

No comments:

Post a Comment