Tuesday, July 27, 2021

paired sentences/parrede sætninger

unconsciously you shut down the blueberry stream


pine fingers shape your face and take it away


.


ubevidst lukker du blåbærstrømmen ned


fyrrefingre former dit ansigt og fjerner det


.but there’s so much music you don’t want to hear


you thought of trains and boats and planes when you took the garbage out


.


men der er så meget musik du ikke vil høre


du tænkte på toge og skibe og fly da gik ud med skraldet


.


no, we don’t talk about the eclipse


your pigeons say the same as my pigeons


.


nej, vi taler ikke om solformørkelsen


dine duer siger det samme som mine duer


.


the word walnut depends on the wind


I really would like to like Scarlatti’s harpsichord sonatas


.


ordet valdnød er afhængigt af vinden


jeg ville virkelig gerne kunne lide Scarlattis cembalosonater


.I didn’t walk into a wall today


they’re lauded for putting the brooks back


.


jeg gik ikke ind i en væg i dag


de roses for at lægge bækkene tilbage


.


you can’t always tell time from hunger


’the town is bursting with tourists’, she says watering the snapdragons


.


du kan ikke altid skelne tid fra sult


‘byen er sprængfuld af turister’, siger hun mens hun vander løvemundene

No comments:

Post a Comment