Tuesday, June 2, 2015

more moons / flere måner

still with invisible taillight the moon

stadig med usynligt baglys månen

:

higher up than the jets the moon

højere oppe end jetflyene månen

:

invited or not the moon above the ball game

inviteret eller ikke månen over boldspillet

:

indifferent as ever the moon

ligeglad som altid månen

:

the colour moons should have the moon

den farve måner ska' ha' månen

:

keeping schtum as it travels the moon

holder kaje mens den rejser månen

:

ignorant of our projections the moon

uvidende om vore projektioner månen

:

taking all our babble cool moon

tager imod alt vores sludder cool måne

:

unaffected by the rain the moon

uberørt af regnen månen
No comments:

Post a Comment