Sunday, June 14, 2015

Dusty Vishnu / Støvet Vishnu - yotsumono

Dusty Vishnu

long forgotten
the chieftain under that hill
with the tree

silence is in its nature
the stone I kick

homecoming
greeted by 14 dead moths
and a dusty Vishnu

anyway away from the light
the blooming rebel orchidsStøvet Vishnu

glemt for længst
høvdingen under den høj
med træet

stilhed er i dens natur
stenen jeg sparker til

hjemkomst
hilst af 14 døde møl
og en støvet Vishnu

hvorsomhelst væk fra lyset
de blomstrende rebel-orkideer

No comments:

Post a Comment