Saturday, July 9, 2011

[aphids / tordenfluer og bladlus]
aphids and I'm halfways through Jonahs' whale

tordenfluer og jeg er halvvejs gennem Jonas' hval

*

aphids beneath the Milky Way I go plural

bladlus under Mælkevejen går jeg i flertal

*

aphids I'm halfways through Bruchner's 9th

tordenfluer jeg er halvvejs gennem Bruchners 9nde

No comments:

Post a Comment