Thursday, June 19, 2014

4 haiku

in an imaginary forest
I feed my wristwatch
mosquitoes


i en imaginær skov
fodrer jeg mit armbåndsur
med myg


:


mostly made from teeth
a nurse pours my blood
into small aquariums


hovedsageligt lavet af tænder
hælder en sygeplejerske mit blod
i små akvarier


:


following Earth's curvature
a bullet erases
memorised alphabets


følgende Jordens krumning
fjerner en kugle
huskede alfabeter


:


flesh-like in artificial light
a beetle digs a tunnel
into philosophy


hudlignende i kunstigt lys
graver en bille en tunnel
ind i filosofien

No comments:

Post a Comment