Monday, June 30, 2014

one-line tanka / en-linje tanka

I've deleted my blog for tanka. I found out that tanka really isn't my kinda venue - or rather how it appears here in the West. But I do write something that could pose as one-line tanka from time to time.  Here are some:

no use in counting the stars instead I look at the watch as the last train pulls away


omsonst at tælle stjernerne i stedet kigger jeg på uret da det sidste tog kører væk


:


the swallows returned at last I guess they're the ones that wore the wind down


svalerne er omsider vendt tilbage jeg gætter på det er dem der sled vinden ned


:

splitting headache and splitting a cauliflower I notice the sky's held up by the song from caged canaries


med hamrende hovedpine deler jeg et blomkål og opdager at himlen holdes oppe af sangen fra kanariefugle i bur


:


that mess in my neurotransmitters leaves me sleepless I build a ship from dead skin cells and head for a past Constantinople


rodet i mine neurotransmittere gør mig søvnløs jeg bygger et skib af døde hudceller og stævner mod et forgangent Konstantinopel


:


it's the same old a bluebottle won't use the open front door to escape my flat but thumbs continually against the windows


det' det samme gamle en spyflue vil ikke bruge den åbne hoveddør for at komme ud af min lejlighed men bumper igen og igen mod vinduerne


:


it's a continuous story neutrinos go through everything chattering in a language we cannot hear and that's annoying


det er en forsat historue neurtrinoer går gennem alting mens de sludrer på et sprog vi ikke forstår og det er irriterende


:


”One Cold Vibe Couldn't Stop Dis Ya Boogie” on my way to the shops I notice my sandals are giving my winter feet a blister


”One Cold Vibe Couldn't Stop Dis Ya Boogie” på vej til Brugsen lægger jeg mærke til at mine sandaler laver en vabel på mine vinterfødder


:


maybe Sunday is a day of demonstrating the state of things dust clings to the world web spun by dying spiders


måske er søndag dagen hvor tingenes tilstand bliver demonstreret støv klæber til verdensvævet lavet af døende edderkopper


:eight words per bead one hundred and eight times that's how many steps it takes to go round the village


otte ord per perle ethundredeogotte gange så mange skridt det tager at gå rundt om landsbyen


No comments:

Post a Comment