Monday, December 21, 2015

sequence / sekvens

between the eye and the tongue
a barbed-wire bridge
for dogs

mellem øjet og tungen
en pigtrådsbro
for hunde

were it not for humans
the human condition would be o.k.

var det ikke for mennesker
ville menneskets vilkår være o.k.

taking on a face
my tinnitus looks like
a politician

når den får ansigt på
ligner min tinnitus
en politiker

as night creeps upwards
I move the lamb closer to manger

mens natten kryber opad
flytter jeg et lam tættere på krybben

digging a hole in water
on our way
to greatness

graver et hul i vand
på vor vej
til storhed

stuck in a fairytale
our eyes darkens from within

fastlåst i et eventyr
mørkner vore øjne indefra


No comments:

Post a Comment