Sunday, December 6, 2015

power-cut / strømafbrydelse


writing by candle light
(and with a fountain pen)
I'm given the name of the rose

skriver ved levende lys
(og med fyldepen) -
jeg får rosens navn

:

writing with ink
darkness is drawn out
to resemble letters

skriver md blæk
mørket strækkes ud
til at ligne bogstaver

:

power-cut
the wind is everything
now

strømafbrydelse
vinden er alting
nu

:

howling wind
this is how the West
is known

brølende vind
det er sådan vesten
kendes

:

falling out of the darkness a dog's barks

falder ud af mørket en hunds gøen

:

inside this pen
horses gallop across
a steppe

inde i denne pen
galoperer heste over
en steppe

:

mother tongue -
as is swells
it becomes emptier

modermålet -
når det svulmer
bliver det tommere

:

steadily through the power-cut growing hyacinths

støt og roligt gennem strømafbrydelsen voksende hyacinter


No comments:

Post a Comment