Monday, January 4, 2016

yotsumono

New Year
in the 'first' world they think about
what not to eat

wow, that's something!
a wide blue sky!

4 days later
my shadow
comes back

temporary border control
misery gets pushed back South


Nytår
i den 'første' verden tænker de over
hvad de ikke skal spise

wow, det er da noget!
en høj blå himmel!

4 dage senere
kommer min skygge
tilbage

midlertidig grænsekontrol
elendigheden skubbes tilbage mod syd

No comments:

Post a Comment