Sunday, January 17, 2016

January / januar - mixed sequence

surprisingly
mercy isn't mentioned
in the law text

that mass of shadow
isn't it a blackbird?

into the white
following footprints
not mine

                          the 'realer than real' colours
                          of early cinemascope
                          how well they fit
                          Bardot
                          and Saint Tropez

January
by moving a chair
the world changes

a day of silence? not really
it was full of Haydn's string quartets

hoar frost
a name becomes part
of the dictionary

...

overraskende nok
er medmenneskelighed ikke nævnt
i lovteksten

den dér klump af skygge
er det ikke en solsort?

ind i det hvide
følger jeg fodspor
der ikke er mine

                 de der 'virkeligere end virkelig' farver
                 i tidlig cinemascope
                 hvor passer de fint
                 til Bardot
                 og Saint Tropez

januar
ved at flytte en stol
forandres verden

en dag i stilhed? ikke helt
den var fyldt af Haydns strygekvartetter

hård frost
et navn bliver del
af ordbogen

No comments:

Post a Comment