Friday, January 22, 2016

6 haiku


calculated by he pull of gravity
the birth and death
of a pizza

beregnet ved tyngdekraftens træk
en pizzas
fødsel og død

:

finding its name by pointing
we call the rock
Nail

finder navnet ved at pege -
vi kalder klippen
Negl

:

4 and ½ billion years later
the browning
of a banana

4 og en ½ milliard år senere
en banan
der bli'r brun

:

on a drawing of a planet
(yet unseen)
the name Daddy

på en tegning af en planet
(stadig uset)
navnet Farmand

:

when I die
my shadow will cling
to a waterfall

når jeg dør
vil min skygge klynge sig til
et vandfald

:

at the bottom of the ocean
a tiny bone
listening

på bunden af havet
en lille knogle
der lytter

No comments:

Post a Comment