Tuesday, January 5, 2016

PILLow

clear 'morning'
an airplane flies inside the space
of my surrealistic pillow

PILLow?
ah, now I get it. :-D

before I cleaned my glasses
ships got lost between the pens
and the ashtray

like clouds
Malleus Maleficarum
takes on different shapes
like counter terrorist acts
or immigrant laws

shaking my head
the world falls back
out of joint

the swine inside the pig
sets the agenda

just show me one example
of guns
leading to (absolute) freedomklar 'morgen'
et fly flyver rund i rummet
i min surrealistiske pude

PILLow?
ha, nu forstår jeg :-D

før jeg rensede mine briller
forsvandt skibe mellem pennene
og askebægeret

som skyer
antager Malleus Maleficarum
forskellige former
så som anti-terror-
og flygtningelove

ryster mit hovede
og verden falder tilbage
til ude af led

svinet inde i grisen
sætter dagsordenen

vis mig bare eet eksempel på
at våben
leder til (absolut) frihed

No comments:

Post a Comment