Tuesday, January 12, 2016

the man who wasn't there / manden der ikke var der

again not there
the man who sold
the world

mixing with ordinary folks
the clouds touching ground

'I'
the first mistake
in poetry

when the man
who wasn't there
had left the room
everyone left was marked
with a black star

deep in the shadows
the ominous twinkle
of diamond dogs

paralysed there's only
the gift of sound and vision

heroes?
no, just making our way
from dawn to duskigen er han er ikke
manden
der solgte verden

blandt almindelige mennesker
skyerne der rører jorden

'jeg'
den første fejl
i digtning

da manden
der ikke var der
havde forladt værelset
var alle tilbageværende
mærket med en sort stjerne

dybt inde i skyggerne
det ildevarslende glimt
af diamant-hunde

lammet er der kun
synets og hørelsens gave

helte?
nej, vi klarer os blot igennem
fra daggry til aften

No comments:

Post a Comment