Friday, January 22, 2016

3 haiku


a blue stone a red and a grey
slowly the hyacinth
gives up

en blå sten en rød og en grå
langsomt
giver hyacinten op

::

dustfall -
a conversation with an apple
turns monotonous

støvfald -
en samtale med et æble
bli'r ensformig

::

day moon -
left alone
it'll do nothing

dagmåne -
ladt alene
gør den ingenting

No comments:

Post a Comment