Sunday, September 9, 2012

from a black book / fra en sort bog

a fly in a thousand bottles I emerge a maggot

en flue i tusinde flasker jeg kommer ud som maddike

*

morning shivers a spine made of cheap wine

morgenrystelser en rygrad lavet af billig vin

*

fooled again slowly I turned Heavens into Hell

snydt igen langsomt ændrede jeg himle til helvede

*

through the DTs s a nurse whispers ”Dogs”

gennem DT'er hvisker en sygeplejerske ”Hunde”


*

bloodstained pillow (under the covers) my pulse races to the sky

blodplettet pude (under pudevåren) min puls ræser mod himlen

*

drink and vomit drink and vomit after and then the floor settles

drik og bræk drik og brok og så falder gulvet til ro

No comments:

Post a Comment