Friday, November 9, 2012

XLII - oops, a trilingual yots

still more secrets
the light comes later
than the morning of man

stadigt flere hemmeligheder
lyset kommer senere
end menneskets morgen

washing apples (again those apples)
while the wind blows

vasker æbler (igen de dér æbler)
mens vinden blæser

she dyes
her hair
red

hun farver
sit hår
rødt

keep in mind:
Es geht Alles vorüber

husk på:
Es geht Alles vorüber

No comments:

Post a Comment