Sunday, November 11, 2012

XLIV - solo yotsumono and gloves

November mist
a pair of gloves seems
unnaturally real

novembertåge
et par handsker forekommer
unaturligt virkelige

from eyes to feet and back
in a body that won't sleep

fra øjne til fødder og retur
i en krop der ikke vil sove

it is as it is
but can you say:
the crow sings?

det er som det er
men kan man sige:
kragen synger?

at the center of the room
the center of the room

i midten af værelset
midten af værelset

1 comment: