Saturday, November 17, 2012

XLIX - solo yots

a wordless song
among the flies one
with my name on it

en sang uden ord
mellem fluerne een
med mit navn på

another self-annointed king
wears the emperor's clothes
(cherry coloured air)

endnu en selvudråbt konge
i kejserens klæder
(kirsebærfarvet luft)

a wrist watch
absorbing
all light

et armbåndsur
opsluger
alt lys

and then the birdmen
migrate along a southern sound

og så trækker fuglemændene
langs en sydlig lyd


No comments:

Post a Comment