Wednesday, November 14, 2012

XLVII - photons in jelly and a ps saxophone quintet

Babylon Tower or not
a path of swan feathers
to the sea

Babylons tårn eller ej
en sti af svanefjer
til havet

I'm sure today's photons
are stuck in jelly

jeg er sikker på at dagens fotoner
sidder fast i gele

heaven hangs low
another aviation company
goes bankrupt

himlen hænger lavt
endnu et luftfartsselskab
går bankerot

a church warden with bad teeth
sweeps the graveyard

en kirkeværge med dårlige tænder
fejer kirkegården


...(and then I imagine
A Whole Lotta Love played
by a sax quintet)

(og så forestiller jeg mig
A Whole Lotta Love spillet
af en saxofon kvintet)

No comments:

Post a Comment