Friday, November 16, 2012

XLVIII - BLINGual solo yots and a laughing ivy

blurred vision
I could tell you about
the captured sea
tåget syn
jeg ku' forælle dig om
det tilfangetagne hav

I have a finger, I have ten
they're cold

jeg har en finger, jeg har ti
de fryser

in a house of cards
a centipede (called Mike) lies
under a bed

i et korthus
ligger et tusindben (kaldet Mike)
under en seng

(I think I saw the ivy
laugh at the beech)

(jeg tror jeg så efeuen
grine ad bøgen )


No comments:

Post a Comment