Monday, November 26, 2012

LVII - 8 mm (if you remember)

curia central committee
a hand held cherub
re-charging

kuriens centralkomite
en håndholdt kerub
genoplader

he is old enough
to be on 8mm

han er gammel nok
til at være på 8mm

a fish bleeds
all over
an earthquake in Iran

en fisk bløder
ud over
et jordskælv i Iran

an old chair tunes
a two string guitar

en gammel stol stemmer
en to-strenget guitar


No comments:

Post a Comment