Saturday, November 3, 2012

XXXVI - solo yotsumono (and imaginary soundtrack)

release party for a beer
             (a strong one)
the brain dead fills
the streets

release party for en øl
               (en stærk én)                
de hjernedøde fylder
gaderne

the cheapest candles
were dark blue

de billigste lys
var mørkeblå

floating in a dream
med a Harrison
soundtrack

flyder i en drøm
med et Harrison
lydspor

the orchids standing by Vishnu
keep their flowers

orkideerne der står ved Vishnu
beholder blomsterne


No comments:

Post a Comment