Friday, November 2, 2012

XXXV - solo yots and death/unbeing

above mit hatless head
a satellite of
black mirrors

over mit hatteløse hoved
en satellit af
sorte spejle


a couple of breaths
and we're gone

et par åndedrag
og vi er væk


”I'd be better off dead …
did I take
my vitamins?”

”jeg ville ha' det bedre som død …
tog jeg nu
mine vitaminer?”


for some reason
I picture the quantum field blue

af en eller anden grund
ser jeg kvantefeltet som blåt

No comments:

Post a Comment