Monday, November 19, 2012

LI - transparent nail / gennemsigtig nagle

let's call them “clouds” ...
the pause I once was
is shattered too

lad os kalde dem “skyer” …
den pause jeg engang var
er også smadret

a nail in the flesh
in mid November

en nagle i kødet
i midt november

in every generation
someone is born
transparent

i enhver generation
fødes nogen
gennemsigtig

is she too fragile
to look at herself?

er hun for skrøbelig
til at kigge på sig selv?

No comments:

Post a Comment