Wednesday, November 21, 2012

LIII - psycho killer ...

wailing whales
traded for a missile
containing god

klagende hvaler
byttet for et missil
med gud i

a stale pizza is granted
a sky burial

en tør pizza får
en himmelbegravelse

”psycho-killer, qu'est-ce que c'est?
we move among
singing houses

psycho-killer, qu'est-ce que c'est?
vi går mellem
syngende huse

oh, yes
I have more than one shirt

åh, ja
jeg har mere end én skjorte

No comments:

Post a Comment