Thursday, November 15, 2012

Ginyu No. 56 - Naked Tree / Nøgent træ

This series/sequence was published in Ginyu No. 56, a haiku magazine edited by Ban'ya Natsuishi & Sayumi Kamakura, Though a Japanese magazine it also brings haiku in more languages and articles/essays in English by English language writers. You can find haiku from many parts of the world here. I'm sorry I can't show you Ban'ya's Japanese translation of my haiku.

Ginyu has a web-site here

Denne serie/sekvens er udgivet i Ginyu No. 56, et haikumagasin redigeret af Ban'ya Natsuishi & Sayumi Kamakura. Selvom det er et japansk tidsskrift bringer det også haiku og artikler/essays på andre sprog. Man kan finde haiku fra mange dele af verden her. Jeg er ked af, at jeg ikke kan bringe Ban''yas japanske oversættelser af mine haiku.

Ginyiu har et website her

Naked Tree / Nøgent træ
Haiku by Johannes S. H. Bjerg

sensitive skin
separated from non-being
a naked tree

følsom hud
adskilt fra ikke-væren
et nøgen træ


hold me tight
as the horse dissolve
winter queen


hold mig tæt
mens hesten opløser
vinterdronningen


softly, speak softly
we'll glue gull's eyes on
a blind god

sagte, tal sagte
vi vil lime mågeøjne på
en blind gud


gathered
like a handful of nails
the bones in me

samlet
som en håndfuld søm
mine knogler


hiccups
the train's nature of unravelling
landscapes


hikke
det er toget natur at optrevle
landskaber

toilet green
a hand slips into Time
holding a lighter

lokumsgrøn
en hånd glider ind i Tiden
med en lighter


first metal
a guitar string shapes
a brain

det første metal
en guitarstreng former
en hjerne


ethnocentric ants
a legend of sugar told
to the larvae

etnocentriske myrer
en legende om sukker fortalt
til laverne


my name evaporates
I follow the trail of
the jelly-fish saint

mit navn fordamper
jeg følger
vandmandshelgenens spor


No comments:

Post a Comment