Monday, October 29, 2012

XXXI - solo yotsumono


election in Dumbo land
a muddy track ends
in … mud

valg i Dumboland
et mudret spor ender
i … mudder

back in exile
I talk with an orange

tilbage i eksil
taler jeg med en appelsin

I had you once
and my tongue
remembers

jeg havde dig engang
og min tunge
husker

three girls enter
and the train smells of horse

tre piger kommer ind
og toget lugter af hest

No comments:

Post a Comment