Thursday, October 18, 2012

XIX - solo rengay

a few photons
through
a cornea (slime)

enkelte fotoner
gennem en
hornhinde (slim)

I rattle my chains
before Atlas

jeg rasler med mine kæder
foran Atlas

poor
I track the first word
back to phosphor

fattig
sporer jeg det første ord
tilbage til fosfor


from mud to candidate
a golem smiles not using
facial muscles

fra mudder til kandidat
en golem smiler uden brug
af ansigtsmuskler


they used two cameras
for the lie

de brugte to kameraer
til løgnen


when my mother was young
she too cast
shadows

da min mor var ung
kastede hun også
skygger

No comments:

Post a Comment