Monday, October 1, 2012

2nd Day / 2den dag - solo rengay(ish)

handheld
a planet left to rot
turns clockwise

a parking meter eats
4 coins in no time

conundrum
these stairs go
up and down

I had no intentions that day
I came and went
and stayed

so autumn announced its coming
with a handful of leaves

a fluffy toy elephant
with music in the trunk
I'm alive

Monday morning
and the milk floats under the sun


*-*-*-*-*-*-*-*-*-


håndholdt
en planet efterladt til at råde
drejer med uret

et parkometer æder
4 mønter på ingen tid

gåde
disse trapper går
op og ned

jeg havde ingen intentioner den dag
jeg kom og gik
og blev

så annoncerede efteråret sit komme
med en håndfuld blade

en lådden legetøjselefant
med musik i snablen
jeg er levende

mandag morgen
og mælken svæver under solenNo comments:

Post a Comment