Friday, October 19, 2012

XX - solo yotsumono

the sky (the sky)
I've got new glasses
& empty hands

himlen (himlen)
jeg har nye briller
& tomme hænder


defiantly green
a lacewing doing nada

trodsigt grøn
gør en guldøje nada


from Sahara
blood
rain

fra Sahara
blod
regn


with the new battery
the ticks away and away

med det nye batteri
tikker uret derudaf derudaf

No comments:

Post a Comment