Friday, October 12, 2012

XIII solo-rengay

in the bath
the lady in red
with creaking bones

i badet
kvinden i rødt
med knirkende knogler


a solar driven butterfly tacks
between the tick-tocks

en soldrevet sommerfugl tokker
mellem tik-takkene


you were right
I won't throw out
the blinds

du havde ret
jeg smider ikke
persiennerne ud


back through the needle's eyes
one deaf
camel

tilbage genem nåleøjet
én døv
kamel


by midnight I've built a partner
from dreams and plastic

ved midnat har jeg bygget en partner
af drømme og plastik


through the speech center
a school of pickled
herring

gennem talecentret
en stime af marinerede
sildNo comments:

Post a Comment