Wednesday, October 24, 2012

XXV - solo yotsumono (the Moebius stairs again)on the illustrated man
I climb
a Moebius stairway

på den illustrerede mand
går jeg op ad
en Moebius trappe


a homeless gathers his ghosts
under a blue umbrella

en hjemløs samler sine spøgelser
under en blå paraply


in the paper city
penguins mimicking
matchstick men

i papirbyen
efterligner pingviner
tændstikmænd


turning away from the sun
the grass is sleeping

græsset sover mens det
vender væk fra solen

1 comment: