Sunday, October 14, 2012

XV - solo yotsumono

eons of sleep
daughters of the wind
invent an exoplanet

æoner af søvn
døtre af vinden
opfinder en exoplanet


the season for two pair of socks begin again

årstiden for to par sokker begynder igenrain is herecy!
a pope of mud sits down
in an anthill

regn er kætteri!
en mudderpave sætter sig
i en myretue


everything ends with me
going out for milk

det hele slutter med mig
der skal ud efter mælk

No comments:

Post a Comment