Friday, October 26, 2012

XXVII - solo rengay (and the frog king)

first snow
an apple becomes
self sufficient

første sne
et æble bliver
selvtilstrækkeligt

”Damnation! You can't use
that word here!” lollipop

”Forbandet! Du kan ikke bruge
det ord her!” slikkepind

in the court
of the frog king
a toad is jester

i frøkongens hof
er en tudse
hofnar

is this a hair
or
a spider's leg?

er det her et hår
eller
et edderkoppeben?


beneath his parasol
the homeless reads a phone book

under sin parasol
læser den hjemløse en telefonbog


among the ruins
             (that really aren't there)
a prophet brushes
his teeth

mellem ruinerne
             (som egentlig ikke er der)              
børster en profet
tænder

No comments:

Post a Comment