Tuesday, October 16, 2012

XVII - solo yotsumono w some recycling

birds of darkness
I live in one place and dream
of pastry

mørkets fugle
jeg bor eet sted og drømmer
om wienerbrød


a stick-on kigo
and everything's o.k.

en kigo-mærkat
og alt er o.k


across her iris
the shadow
of an Egyptian sail

henover hendes iris
skyggen
af et ægyptisk sejl


half my orchids (2)
without flowers

halvdelen af mine orkideer (2)
uden blomster

No comments:

Post a Comment