Tuesday, October 23, 2012

XXIV - solo yots (exp)

black-out
in a house of power
a pig cries

black-out
i et magtens hus
skriger en gris

pvc-snakes hatching
in an island of plastic

pvc-slanger udklækkes
på en ø af plastik


buying guns because of the fear for others buying guns because of the fear for others buying (ad infinitum)

køber våben på grund af frygten for andre der køber våben på grund af frygten for andre (ad infinitum) 


in the river of haiku
there are always beavers

i haikufloden
er der altid bævere


No comments:

Post a Comment