Tuesday, October 1, 2013

lineoleum - a mixed sequence / linoleum - en blandet sekvens

endless
like a hospital corridor
the road goes on ...
I'm handed a prescription
for a tolerable day

is this it?
waiting in a world
of silent linoleum

coming over the hills
October's light eating wolves

tablets the void between my cells humsendeløs
som en hospitalskorridor
denne landevej ...
jeg får en recept
på en tålelig dag

et det dét?
venten i en verden
af stille linoleum

over bakkerne kommer de
oktobers lysædende ulve

tabletter tomheden mellem mine celler brummer

No comments:

Post a Comment