Friday, October 4, 2013

red barn / den røde lade

in the red barn autopsy of a double spiral

i den røde lade obduktion af en dobbelt spiral


spelling my way to an understanding I come to C-O-P-Y

staver mig frem til en forståelse og kommer til K-O-P-I


as what noise will I return in a shoe under the bed

som hvilken støj kommer jeg tilbage i en sko under sengen


compartmentalizing my inadequacy parts of it slip into the beans

opdeler min utilstrækkelighed dele af den forsvinder ind mellem bønnerne


it's a tango sliding along the rim of the hourglass

det' en tango glider langs kanten af timeglasset


a seahorse in my brain I float into a vortex of frozen beetles

en søhest i min hjerne jeg svæver ned i en malstrøm af frosne biller


withdrawals I chase myself (my self) on the spot

abstinenser jeg jager mig selv (mit selv) på sted


completed the counting of waves a guitar player turns into boxes

fuldendte optællingen af bølger en guitarist forvandles til æsker


against the blue sky the yellow skin from the fairytale

mod den blå himmel den gule hud fra eventyret


into my shoes a hollow morning of crows

ned i mine sko kragernes hule morgen


what's of stone a prayer for the lost key

det der er af sten en bøn for den tabte nøgleNo comments:

Post a Comment