Monday, October 7, 2013

centenary / hundredårsjubilæum

leaving a skin
of moist and something death-like
on my floor
the autumn air that could carry
a kite if it would

October MMXIII
a hundred years ago
we began leaping

relevant or not
my hand can cover the sun

however endless Hiawatha stops with a hereafterefterlader en hud
af fugt og noget død-lignende
på mit gulv
efterårsluften der ku' bære
en drage hvis den ville

oktober MMXXIII
for hundrede år siden
begyndte vi at springe

relevant eller ej
min hånd kan dække solen

uanset hvor uendelig stopper Hiawatha med et herefter

No comments:

Post a Comment