Wednesday, October 16, 2013

ku (La Folia)

flattening sunlight between papers any other Tuesday

flader sollys mellem papirer enhver anden tirsdag

:

turning my back to the bag of butterfly-dust. excess courage

vender min ryg til tasken med sommerfuglestøv. overskud af mod

:

into the formula abscess scar (r)egrets small pebbles talking. abendteur

ind i formlen byld ar hejrer småsten taler. abendteur

:

lighting up the court room Spanish madness for viol

sætter hofsalen i brand spansk galskab for viol

:

a file cabinet of flesh I remember having seen my eyes

et arkivskab af kød jeg husker at have set mine øjne

No comments:

Post a Comment