Wednesday, October 23, 2013

solo yots

slow-motion
a rendez-vous with nutriants
shaped like a sandwich

don't mention the weather
I'm tired of it!

tumbling across
several sore limbs
a heavy Monday

among outdated bank books
a chotki still unusedslow-motion
et rendez-vous med næring
formet som en sandwich

nævn ikke vejret
jeg er træt af det!

tumler hen over
adskillige ømme lemmer
en tung mandag

mellem udtjente bankbøger
en ubrugt chotki
chotki: the Russian name for the Christian Orthodox prayer rope, usually made from wool and with knots instead of beads / den russiske betegnelse for en kristen ortodoks bedekrans, sædvanligvis lavet af uld of med knuder i stedet for perler.

No comments:

Post a Comment