Saturday, October 19, 2013

zipper / lynlås

nothing to fly for a cube of human sweat

intet at flyve efter en terning af menneskesvedbefore me behind me a zipper to darkness

foran mig bag mig en lynlås til mørkeentangled in branches the wind that blows ill

viklet ind i grene vinden er blæser sygt
come back as a mistake to lift up the cake-rabbit

vend tilbage som en fejl for at løfte kagekaninen
framed sorrows on the waiting room wall on Thursdays

indrammede sorger på venteværelsets væg om torsdagen
anyone with a violin now a goat that's red

enhver med violin nu en ged der er rødfalling with the leaves light of a humming star

falder med bladene lys fra en nynnende stjernehands of emptiness into the frigde for bread

tomhedens hænder ind i køleskabet efter brødbreathing strings that's the bow helping

åndende strenge dét er buen der hjælperthe odd kiss of fate (easier that way) then the table fills up

det tilfældige kys af skæbnen (lettere således) så fyldes bordet op
in less and less light spiders hide under the sink

i mindre og mindre lys gemmer edderkopper sig under vasken


No comments:

Post a Comment