Saturday, October 12, 2013

7th string / 7nde streng

adding a 7th string he gives voice to the dead
tilføjer en 7nde streng han giver stemme til den døde


thin wafers and wine an altar for she who left
tynde kiks og vin et alter for hende som tog af sted


amber and goat intestines that friction between life and sorrow
rav og gedetarme den dér friktion mellem liv og sorg


unable to speak my loving you must be enough
ude af stand til at tale at jeg elsker jer må være nok


two fingers on the horse hair he goes to drown himself
to fingre på hestehårene han går ud for at drukne sig selv


sun not gold on my fingers! the girls are silent
sol ikke guld på mine fingre! pigerne er tavse


the torture of the gift of silence into the lake
lidelsen i stilhedens gave ud i søen


cross country walk pissing is the ornamentation
vandretur gennem landskabet pisseri er ornnamenteringen


like the painter's brush on the canvas so the bow on the strings
som malerens pensel på lærredet således buen på strengene


God's talking he doesn't need music they hide to listen
Gud taler han behøver ikke musik de lytter i skjulstolen caresses in exchange for the denied music
stjålne kærtegn i bytte for den nægtede musik


into the red book stranded on straight lines his grief
ind i den røde bog strandet på lige linjer hans sorg


into what tomb can't I go now tears won't come vainglorious sorrow?
ned I hvilken grav kan jeg ikke gå nu tårerne ikke vil komme forfængelig sorg?


the music of turkeys and elder bushes he sells his horse to stay
kalkuners og enebærbuskes musik han sælger sin hest for at blive


Easter she says that ”the other world” is a leaky boat
Påske hun siger at ”den anden verden” er en utæt båd
This sequence was written under the impression of a film called "Tous les Matins du Monde" a (supposed) "portrait" of the French renaissance/baroque composer M. Sainte-Colombe and his student Marin Marais. This very intense and touching film also promted this row of tanka

Denne sekevens er skrevet over filmen "Tous les Matins du Monde" et (postuleret) portræt af den franske renæssance/barok komponist M. Sainte- Colombe og hans elev Marin Marais. Denne instense og bevægende film affødte også denne række af tanka
No comments:

Post a Comment