Tuesday, July 30, 2013

solo yotsumono

drought
a farmer's recital
of 'dust to dust'

tørke
en landmands recitation
af 'støv til støv'


some thing can be done
by a bossa-nova only

nogle ting kan kun gøres
af en bossa-nova


peeling off dead skin
a tiny death-god
whistles

piller død hud af
en bitte dødsgud
fløjter


now I'm alone not knowing
if I am

nu er jeg alene uden at vide
om jeg er

No comments:

Post a Comment