Friday, July 19, 2013

3 ku more (not a wave) / 3 ku mere (ikke en bølge)

heat the reddish water of soaked azuki beans and a sleeping moth

hede det rødlige vand af azukibønner i blød og en sovende natsværmer

:

obsessed with brevity the long flight of grass pollen

besat af korthed den lange flyvetur for græspollen

:

by chemistry a tolerable day

gennem kemi en tålelig dag

No comments:

Post a Comment