Thursday, July 18, 2013

3 ku

theoretical mountain the pants hung out to dry hang

teoretisk bjerg bukserne hængt ud til tørre hænger

:

the tinnitus my tinnitus leaves behind

tinnitusen min tinnitus efterlader

:

blue dragonfly occasionally a goldsmith

blå guldsmed lejlighedsvis en dragefluenote: dragonfly=guldsmed in Danish, guld=gold, smith=smed.

No comments:

Post a Comment