Monday, July 1, 2013

Small Signs / Små tegn


small signs
a cross in the margin
for every wank
små tegn
et kryds i margenen
hver gang han rev den af
wrapped over their faces
the other faces
trukket over deres ansigter
de andre ansigter
wonder
would the swallow sing
if it could?
tænker
ville svalen synge
hvis den ku'?
from an ocean of milk
a book of flesh is born
fra et hav af mælk
fødes en kødbog
no matter
how fast I walk my mind
gets slower
uanset
hvor hurtigt jeg går bliver
mit sind langsommere
”a meeting of cells?
lemme check my calendar”
”et møde mellem celler?
la' mig se i min kalender”
post midsummer
days take off
their shorts
post midsommer
dage ta'r deres
shorts af
the year I was born
a man on tv saw a yeti
det år jeg blev født
så en mand på tv en yeti
a sudden urge
for green tea - I recall
psalm 51
en pludselig trang
til grøn te - jeg kommer i tanker om salme 51
straight out the kerosene bottle
a crypto-zoologist
direkte fra pertroleumsflasken
en kryptozoolog
extensions
a (cozy) religion at the end
of a daydream
extrensions
en (hygge-)religion for enden
af en dagdrøm
in every hallway I visit
mirrors are empty
i alle entreer jeg besøger
er spejlene tomme
No comments:

Post a Comment