Monday, January 23, 2017

minimal haibun / minimale haibun


DANGER

»Look at her hair! She's dangerous!«
»You did get drunk after all«

black socks are black socks
on their own
or togetherFARE

»Se på hendes hår! Hun er farlig!«
»Så blev alligevel du fuld«

sorte sokker er sorte sokker
for sig selv
eller sammen


:::


BLOOD

»Did you clean outside, love?«
»There's blood on his paw«

Monday
it's the photons'
day offBLOD

»Gjorde du rent udenfor, skat?«
»Der er blod på hans pote«

mandag
det er fotonernes
fridag


:::


WORLD ORDER

»The dog world is not the paradise people think«
»Do you still have those pictures of the bike?«

repair the world
order: move
the chair backVERDENSORDEN

»Hundeverdenen er ikke det paradis, folk tror«
»Har Du stadig de billeder af cyklen?«

reparer verdensordenen:
flyt stolen
tilbage


:::


SHARK

»How far back do these recordings go?«
»Even this morning... that story of the shark …«

by c for circumference
the alphabet
becomes circularHAJ

»Hvor langt tilbage går disse optagelser?«
»Selv i morges … den historie med hajen …«

ved o for omkreds
bliver alfabetet
cirkulært


No comments:

Post a Comment